Thông báo
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ & PHÁP CHẾ

• Cấp bậc: Trưởng ban
• Địa điểm làm việc: 7A/68 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. HCM.
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Luật.
• Yêu cầu kinh nghiệm: 5 – 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Mô tả chi tiết công việc:
1. Xây dựng bộ máy hoạt động của Ban KSNB & Pháp chế
- Lập Định biên nhân sự hàng năm của Ban
- Phỏng vấn, đề xuất tuyển dụng các vị trí nhân sự của Ban
- Lập Kế hoạch hành động của Ban và phân công công việc cho các nhân sự trong Ban
- Lập Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban và theo dõi, kiểm soát ngân sách Ban
- Theo dõi, giám sát công việc của các nhân sự và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban theo định kỳ
2. Xây dựng Tài liệu quản lý phục vụ hoạt động của Ban KSNB & Pháp chế
- Sơ đồ tổ chức của Ban; Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban
3. Tham vấn, tư vấn, đào tạo và phát triển kiến thức KSNB và quản trị rủi ro
- Tham vấn cho Ban TGĐ những rủi ro hệ thống bên trong và bên ngoài tổ chức
- Tư vấn về quản trị rủi ro
4. Tổ chức và điều phối hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ
- Lập kế hoạch & triển khai kiểm tra, kiểm soát nội bộ hàng năm và đột xuất
- Theo dõi phúc tra. Công bố/báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ trực tiếp cho Ban lãnh đạo
5. Giám sát công tác xây dựng hệ thống tài liệu quản lý TNG và Công ty con
- Tổng hợp, lập kế hoạch soát xét tài liệu quản lý định kỳ cho TNG
- Đầu mối công tác thẩm định tài liệu quản lý của các đơn vị thuộc TNG
- Hỗ trợ Công ty con trong công tác xây dựng hệ thống tài liệu quản lý
6. Kiểm soát, duy trì và cải tiến hệ thống tài liệu quản lý TNG và Công ty con
- Triển khai các cuộc đánh giá nội bộ
- Triển khai kế hoạch điều chỉnh tài liệu quản lý định kỳ phù hợp với sự thay đổi thực tế
7. Quản lý công tác pháp chế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của TNG và Công ty con
- Tham mưu, xây dựng chính sách quản trị cho Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo việc quản trị TNG và Công ty con phù hợp với quy định của pháp luật và đúng định hướng phát triển
- Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và bộ máy vận hành, đảm bảo mô hình tổ chức TNG và Công ty con phù hợp với từng giai đoạn phát triển và yêu cầu quản trị của cả Nhóm công ty.
- Quản lý và giám sát công việc thẩm định hợp đồng; tư vấn pháp lý; tố tụng; cập nhật và phổ biến tài liệu pháp luật
- Báo cáo thực hiện công tác pháp chế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của TNG và Công ty con.

Kỹ năng:
- Lập kế hoạch, triển khai chi tiết, kiểm soát và sắp xếp công việc phù hợp
- Dẫn dắt, đào tạo và hướng dẫn nhân viên
- Năng lực quản lý bao quát tốt mọi vấn đề
- Làm việc độc lập và theo nhóm
- Trình bày, diễn đạt ý ngắn gọn, thuyết phục
- Phân tích, tổng hợp và báo cáo

Quyền lợi:

- Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được cung cấp các trang thiết bị, công cụ dụng cụ để nâng cao hiệu quả làm việc.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Liên hệ:
1. Email: tuyendung@trungnamgroup.com.vn Tựa đề email vui lòng ghi rõ họ tên và vị trí ứng tuyển. File đính kèm dưới 10Mb
2. Trực tiếp: - Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại: Trungnam Group – Tòa nhà Trung Nam - 7A/68 Thành Thái, P14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc và vị trí ứng tuyển.
* HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (CV) có kèm ảnh
- Các hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận có liên quan đến vị trí ứng tuyển.

*Lưu ý: Trungnam Group chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng (qua email hoặc liên hệ trực tiếp) và không hoàn trả hồ sơ cho các ứng viên không trúng tuyển.
• Tên liên hệ: Phòng Nhân sự Địa chỉ: 7A/68 Thành Thái, P.14, Quận 10 , Hồ Chí Minh , Việt Nam
• Email liên hệ: tuyendung@trungnamgroup.com.vn
• Điện thoại liên lạc: 028 62645178
Ngày hạn chót nộp hồ sơ: 10/01/2018