Bất động sản

Tổng quan

Trungnam Group tiến tới tầm nhìn, sứ mệnh trở thành một đối tác tin cậy trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ đầu đến cuối trong bất động sản, từ giải phóng mặt bằng đến quản lý xây dựng như các Tòa nhà Trung Nam, Khu công viên văn hóa và đô thị Đà Lạt - Golf Valley, Golden Hills,...

Bất động sản
Bất động sản

Quy mô

ha

Golden Hills - Đà Nẵng

ha

Golf Valley - Đà Lạt

ha

Tp. Hồ Chí Minh

Thế mạnh
Thế mạnh

Thế mạnh

Với một nền tảng vững chắc, xây dựng trên niềm tin của khách hàng và chính sách khuyến khích, phối hợp trong công việc, mỗi dự án của Trungnam Group là một điển hình về chất lượng và tính chuyên nghiệp.

TOP