Hạ tầng

Tổng quan

Trungnam Group gây dựng được uy tín từ khả năng xây dựng các công trình thuộc dự án trọng điểm Quốc gia.

Sau những thành công lớn của chúng tôi trong cơ sở hạ tầng như Cầu vượt Ngã Ba Huế, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1, cầu Bạch Đằng, ... nhiều cơ hội đầu tư trên quy mô lớn đang được nghiên cứu trong các lĩnh vực như giao thông, lũ lụt, biến đổi khí hậu, nước thải và nước sạch để cải thiện cơ bản hạ tầng của Việt Nam.

Hạ tầng
Hạ tầng

Quy mô

tỷ đồng

Nút giao thông khác mức

Ngã Ba Huế

tỷ đồng

Cầu Bạch Đằng

Hải Phòng - Quảng Ninh

tỷ đồng

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Thế mạnh
Thế mạnh

Thế mạnh

Với Trungnam Group, các công trình là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện qua những thử thách không chỉ riêng về kỹ thuật thi công, tiến độ xây dựng, mà quan trọng hơn là thử thách về chất lượng cũng như vẻ mỹ quan đô thị cho khu vực.

TOP