• CÔNG TY TNHH BT NGÃ BA HUẾ TRUNG NAM

Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam thành lập năm 2013, có trụ sở chính tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trungnam BT NBH thành lập từ liên danh Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam để thực thi nhiệm vụ là nhà đầu tư dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế.

Trungnam BT NBH kế thừa năng lực mạnh về tài chính, giàu về kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư từ Trungnam Group. Cùng với khả năng lãnh đạo của ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý, chuyên viên giỏi, Trungnam BT NBH đã hoàn thành và đưa dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế vào khai thác, sử dụng trong vòng 18 tháng, tạo nên một kỳ tích mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng của nước nhà.