Xã hội

Một trong những định hướng xây dựng và phát triển các hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo Trungnam Group xác định, sự phát triển của công ty phải gắn liền với cộng đồng và xã hội, cùng sự phát triển của địa phương – nơi Trungnam Group hoạt động. Bằng những hành động thiết thực, trong những năm qua, Trungnam Group chung tay sẻ chia với cộng đồng, coi đó là trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển đối với đất nước.

Ngay từ những ngày đầu gây dựng và phát triển, Trungnam Group luôn cố gắng thực hiện nhiều việc làm thiết thực dù chỉ là một phần nhỏ cho xã hội. Văn hóa đó luôn được duy trì và bồi đắp theo năm tháng. Trong hơn 14 năm qua, Trungnam Group đã tài trợ 155 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Trong đó tài trợ an sinh xã hội đối với các tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên, TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hậu Giang, các tỉnh Tây Nguyên như ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ người cao tuổi, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, chăm lo người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, trao quà tết cho người nghèo…

Hoạt động khác

TOP