Văn hóa

Song song đó, Trungnam Group còn hỗ trợ gần 41 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng đường xá

trong đó xây dựng 4 cây cầu kiên cố hóa số 3, 4, 6, 7 trên tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn tại huyện Đam Rông, một huyện nghèo nhất của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Trungnam Group còn hỗ trợ hơn 16 tỷ cho các hoạt động Văn hóa – Tôn giáo và gần 1 tỷ đồng cho các chương trình tài trợ khác.

Hoạt động khác

TOP