Giáo dục

Bên cạnh đó, Trungnam Group còn tài trợ gần 70 tỷ đồng cho các vấn đề liên quan tới Giáo dục – Y tế

Tiêu biểu như tài trợ quỹ khuyến học, quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo, trang thiết bị, xây dựng các trường học. Trong đó xây dựng Trường THCS Đàm Quang Trung (P. Hoà Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) không tính lãi; tài trợ 38 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận); hỗ trợ 5,8 tỷ đồng xây dựng Trường TH Tân Hùng A (xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh); tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng lớp học 8 phòng học cho hai trường tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là Trường TH Hợp Lý (xã Hợp Lý) và Trường TH Đức Lý (xã Đức Lý); tài trợ kinh phí 10 tỷ đồng cho Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) xây dựng 8 trạm quan trắc bảo vệ môi trường nước...

Hoạt động khác

TOP